Značky

Škoda, Volkswagen, Audi, BMW, Ford

 

a mnoho ďalších...

Oprava vstrekovacieho čerpadla a systému - Common rail

Common rail je systém priameho vysokotlakového vstrekovania nafty s tlakovým zásobníkom a elektronicky riadenými ventilmi pre vznetové motory. Palivo vstrekované do valca pod vysokým tlakom je lepšie atomizované (rozprášené na jemnejšie čiastočky) a preto tvorí lepšie horľavú zmes. Elektronické riadenie ventilov umožňuje lepšie riadenie okamihu, trvania a priebehu otvorenia ventilu, resp. umožňuje rozdeliť množstvo paliva počas vstrekovania pre jeden pracovný cyklus na viac dávok. Súčinnosťou týchto dvoch výhod sa dosahuje vyššia účinnosť motora, vyšší výkon a krútiaci moment. Nezanedbateľnou výhodou je takisto nižšia spotreba paliva, nižšia hlučnosť a nižšie emisie.

Tak ako každý systém aj tento sa časom opotrebuje a je nutné ho otestovať. Na diagnostickom zariadení nájsť príčinu poruchy a opraviť. Preto aby mohla byť vykonaná oprava vstrekovacieho čerpadla, alebo celého systému dokonalá, je nutné použiť testovacie zariadenie vstrekovacej jednotky common rail, ktoré naša firma vlastní. K niektorým vážnym nedostatkom systému patrí korózia vstrekovača, znečistenie vstrekovacieho ventilu, zanesenie častí systému znečistením a tým zníženie vstrekovacieho tlaku, prípadne netesnosti systému vedúce k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby paliva a opotrebenia systému a iné. Pokiaľ nie je vstrekovací systém naftového motora v poriadku dôjde k zvýšeniu spotreby vplyvom presakovania paliva do ventilov a valcov, nižšej účinnosti motora a zníženiu výkonu, čo má za následok rýchlejšie opotrebenie celého motora. Pre tichý a úsporný chod motora je nutné aby tento systém pracoval v poriadku. Pri jeho vážnej poruche môže dôjsť až k poškodeniu motora.

Pozrite si fotografie poškodených vstrekovačov a čo môže spôsobiť zanedbanie vstrekovacieho systému Common rail.

Korózia vstrekovačaKorózia vstrekovača Tester vstrekovačovTester vstrekovačov